Werkwijzer

Van met plezier werken word je wijzer

Werkwijzer

Challenges
Challenges zijn een belangrijk onderdeel van Agoriaans leren. Tijdens een Challenge gaan leerlingen op zoek naar antwoorden op vragen die zij zichzelf stellen. Die vragen komen uit henzelf omdat zij iets te weten willen komen over een onderwerp dat hen interesseert.

Een Challenge verloopt via een stappenplan:
1. Brainstormen - de motivatiemotor
    Via een woordweb, een mindmap of het schrijven van een serie vragen denk ik na over een mogelijk onderwerp van de Challenge.
2. Vragen selecteren - de verderkijker
    Ik maak met mijn coach een keuze van 2 of 3 vragen die ik het liefst beantwoord zie.
3. Activiteiten bepalen - de routeplanner
    Ik bepaal welke activiteiten ik uit moet gaan voeren om mijn vragen te kunnen beantwoorden. Ik plan mijn activiteiten.
4. Activiteiten uitvoeren - het reisblog
    Ik ga actief aan de slag. Ik hou bij wat ik gedaan heb.
5. Presenteren - de show
    Ik laat zien wat ik geleerd heb. De vorm kies ik zelf.
6. Terugblikken - de terugkijker
    Ik kijk terug wat ik allemaal gedaan heb. Ik besluit wat er goed ging en formuleer wat er bij een volgende Challenge anders zou     kunnen.


De begeleiding van de coach bij het opstellen en uitvoeren van een Challenge is een kritische factor bij Agoriaans leren. De coach bevraagt de leerling in alle fases en zet de leerling continu aan het denken over zijn keuzes.
Het werken aan de Challenges begint na een gezamenlijke dagstart met coachgroep. Na de pauze lezen leerlingen en leraren een half uur in stilte. In de middag werken leerlingen weer aan hun challenges, volgen inspiratiesessies of workshops die gegeven
worden door experts van binnen of buiten de school.

Beweging en sport staat minimaal eens per week op het programma.
Door de week heen wordt er ook geleerd voor de kernvakken Wiskunde, Nederlands en Engels.
Een voorbeeld van een dag bij Agora
08:30 – 09.00 uur inloop
09.00 – 09.30 uur gezamenlijke dagstart met coachgroep
09.30 – 12:00 uur werken aan challenges*
12:00 – 12.30 uur pauze
12.30 – 13.00 uur lezen in stilte
13.00 – 14.30 uur werken aan challenges*
14.30 – 14.45 uur dagafsluiting
*regelmatig zijn er inspiratiesessies / workshops, gegeven door experts van binnen of buiten de school. De coaches zijn om 8.00 uur aanwezig om de dag door te spreken en tot 16.00 uur om deze af te ronden. Gedurende de dag begeleiden zij de leerlingen bij hun challenges.

De 10 Agora Principes
- Vakken, lessen en het curriculum zijn niet leidend in het leren van kinderen.
- Agora-scholen werken niet met een lesrooster.
- De citoscore is geen toelatingscriterium, maar een startpunt.
- Leerlingen worden niet gelijk behandeld.
- Leerlingen worden niet ingedeeld in homogene groepen op leeftijd en leerniveau.
- Leerlingen maken geen summatieve toetsen (tenzij ze met hun PTA aan de slag gaan).
- Leerlingen worden niet afgerekend op het leerresultaat.
- Leraren worden niet van ‘bovenaf’ aangestuurd.
- Het aantal leerlingen waar een leraar verantwoordelijk voor is, is niet hoger dan 18.
- De Agora-leeromgeving bestaat niet uit leslokalen.
- Meer leren dan alleen de reguliere schoolvakken
- Elk kind leert zijn eigen talenten kennen en benutten, samen werken, plannen en organiseren, leert zelf initiatief te tonen en fouten te durven maken.

De meerwaarde naast een erkend diploma
We gaan voor het hoogst haalbare niveau per vak, voor inzicht en vertrouwen in eigen capaciteit, plezier, welbevinden, durf, analytisch denkvermogen, ondernemingszin, zelfdiscipline en de intrinsieke motivatie tot leren in het algemeen: Autonomie in leren én leven!

De breuk met het ‘traditionele onderwijs’
een school zonder lessen en zonder rooster
een school zonder vakken en zonder lesmethodes
een school zonder cijfers en zonder rapporten
een school zonder zittenblijven
een school zonder de traditionele schoolniveaus
een school zonder het traditionele systeem van lesgeven
een school zonder de hiërarchische organisatie van directeur, teamleider enz.

Achtergrond Agora-onderwijs

Lezing van Sjef Drummen over Agora

Documentaire over Agora

Ondersteunen?

Klik op een van de onderstaande buttons voor meer informatie over het initiatief van een Agora Buurtcollege in uw regio.  

© Copyright 2022 Buurtonderwijs. All Rights Reserved.

Designed with Mobirise ‌

Free Web Designer Software