Beschrijving van de initiatieven op DUO in 2000 tekens

Leren én leven. Leren vanuit de interesses, talenten en intrinsieke motivatie van het individuele kind.
Leven vanuit verbinding met elkaar en onze omgeving, met ruime aandacht voor de persoonsontwikkeling; zelfkennis, zelfbewustzijn en ruimte om te mogen zijn wie je bent.

Buurtcolleges zijn kleinschalige leercommunities die recht doet aan de onderlinge verschillen tussen leerlingen. Ieder kind heeft zijn of haar eigen leerroute; eigen tempo, eigen manier van leren en eigen leerinhoud. De autonomie en leervraag van het kind staan centraal. Het leerproces wordt begeleid door coaches die hun leerlingen - op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak - stimuleren, enthousiasmeren, adviseren en helpen analyseren. Onze coaches zijn positief ingestelde, initiatiefrijke en snelle denkers die hun werkplezier en vertrouwen in eigen kunnen overdragen op de leerlingen.

Leerlingen en leraren bij Buurtcolleges zoeken actief de verbinding met de omgeving op. Zowel de natuurlijke als maatschappelijke wereld is immers een bron van inspirerende en evenwichtige leerinhoud en te verwerven competenties. Onze leerlingen gaan buitenschools op onderzoek uit en bevlogen mensen bezoeken onze school voor het geven van inspiratiesessies.
Aan de hand van challenges doet de leerling kennis en levenswijsheid op. In plaats van proefwerken en overhoringen geven coaches dagelijks feedback en -forward. De voortgang van de leerling wordt bijgehouden middels een digitaal portfolio en een leerprocesvolgsysteem zodat er zicht is op de door de overheid gestelde einddoelen. Zo verzamelt iedere leerling op geheel eigen wijze de benodigde kennis en vaardigheden om het eindexamentraject met een middelbare schooldiploma af te sluiten én om vol vertrouwen de wijde wereld in te trekken.
Buurtcollege, leren en leven vanuit autonomie, vrijheid en verbondenheid

Ondersteunen?

Klik op een van de onderstaande buttons voor meer informatie over het initiatief van een Agora Buurtcollege in uw regio.  

© Copyright 2022 Buurtonderwijs. All Rights Reserved.

Created with Mobirise ‌

Free Web Page Maker