Welkom bij Buurtcolleges

Wij bundelen krachten voor het bijdetijds onderwijs in de buurt

Waarom?

Nieuwsgierigheid is de basis van alle leren. We zien daarom graag een omgeving waar de ontwikkeling van kinderen tussen 12 en 18 jaar volop kansen en ruimte krijgt. Op een natuurlijke manier stimuleert de juiste schoolomgeving de ontmoeting en verbinding met de schoonheid en de rijkdom van de wereld, maar ook het ontbreken daarvan. Een Buurtcollege is de plek waar kinderen vorm, inhoud en betekenis geven aan hun ontwikkel- en leerproces. Met elkaar, met hun omgeving en met hun coaches, die de ontwikkeling van kinderen als hun grootste passie zien. Alles wat zich in het dagelijks leven aandient is onderwerp van studie. Kinderen worden in situaties gebracht waarin ze aanspraak kunnen doen op hun onnoembare rijkdom aan talenten en vaardigheden. Niet de vakken of het onderwijssysteem zijn leidend, maar de nieuwsgierigheid van elk kind.

Ondersteunen?

Klik op een van de onderstaande buttons voor meer informatie over het initiatief van een Agora Buurtcollege in uw regio.  

Agora onderwijs in actie

Agora in Roermond

Israëlische delegatie bezoekt Buurtcollege Maas en Peel

Agora?

Agora stelt het leerproces en de leervraag centraal. Het staat buiten kijf dat kinderen een bagage aan verplichte kennis moeten hebben, maar binnen Agora is deze persoonsgericht. Omdat er niets in deze wereld is dat niet interessant en belangrijk genoeg is om te bestuderen, is de wereld de bron van een evenwichtige leerinhoud en te verwerven competenties.

Agora gaat over autonoom leren. Bij autonoom leren is de lerende in de lead. Het kind is eigenaar van zijn eigen leren. Die autonomie gaat zo ver dat het kind als enige bepaalt wat zinvol is voor hem of haar. Het gevolg is dat elk kind zijn eigen leerroute volgt. De leervraag van het kind staat centraal. De nieuwsgierigheid of leergierigheid is leidend. Vanuit de leervraag ontstaat het leerproces. Hier komt de coach aan bod. De coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback.

Leren vindt altijd plaats te midden van en samen met anderen, binnen en buiten een groep. Die autonomie is onlosmakelijk verbonden met vrijheid én verbondenheid. Elke leerling garandeert die autonomie, vrijheid en verantwoordelijkheid ook voor zijn of haar medeleerlingen. Kortom: vrijheid, maar geen vrijblijvendheid.

© Copyright 2022 Buurtonderwijs. All Rights Reserved.

Designed with Mobirise ‌

Free Web Page Creator